ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แสดง
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แสดง
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 65 แสดง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 64 แสดง
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 แสดง
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ งานนวัตกรรมไทย รหัส 07010014 จำนวน 36 จุด แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จำนวน 3 จุด บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ เมื่อ : 23/08/2564
  • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ : 23/08/2564
  • กิจกรรมพลิกฟื้นผื้นป่าด้วยพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระะชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เมื่อ : 23/08/2564
  • กิจกรรม " มีแล้วแบ่งปัน" และกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ" เมื่อ : 05/07/2564
  • พ่นหมอก ควัน ใส่ทรายอะเบท ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี2564 เมื่อ : 05/07/2564

  กระทู้ขุนไพร

   ขอบคุณเทศบาลตำบลดอยฮาง  
 เมื่อ : 04/08/2564 โดย : อาข่าบนดอย
   ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เมื่อ : 09/10/2563 โดย : กองกำลังพล มณฑลทหารบ
   โรคกระดูกคอ อีกต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดศีรษะ  
 เมื่อ : 23/09/2563 โดย : บริษัท เอินเวย์ กรุ๊
   ตั้งด่านกี่วันค่ะ  
 เมื่อ : 07/04/2563 โดย : นู๋เม
   ขอบคุณ  
 เมื่อ : 27/03/2563 โดย : อาข่าบนดอย
   ปิดบ่อน้ำร้อนกี่วัน  
 เมื่อ : 23/03/2563 โดย : หนุ่มสกล
   มาแลกเปลี่ยนเว็ปกีฬากันครับ  
 เมื่อ : 02/11/2561 โดย : noom
   การสอบงบ 2560  
 เมื่อ : 02/08/2560 โดย : ราษฎร