ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกหนัก ดินถล่ม พายุลูกเห็บ แสดง
แจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากหมอกควัน แสดง
ประกาศแจ้งเตือนหยุดเผา แสดง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา แสดง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก สายทางบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง แสดง
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยแยกเข้าบ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง แสดง
โครงการปรับปรุงอาคารโรงนวด บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ แสดง
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.5 แสดง
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.1 แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อ : 28/07/2560
  • โครงการอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลดอยฮาง เรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เมื่อ : 27/07/2560
  • โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลตำบลดอยฮาง กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยฮาง เมื่อ : 17/07/2560
  • งานกิจกรรมบัณฑิตน้อย เมื่อ : 29/04/2559
  • กิจกรรมบวชภาคฤดูร้อน2559 เมื่อ : 28/04/2559

  สินค้าชุมชน