ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แสดง
คัดแยกขยะเรื่องง่าย ๆที่คุณก็ทำได้ แสดง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลดอยฮาง 3 ปี (2560-2562) แสดง
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลดอยฮาง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดง
รายงานแบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) แสดง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) แสดง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แสดง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แสดง
ประกาศราคากลาง ประกวดซื้อรถน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  • ร่วมแรงฝ่ายปกครองตำบลดอยฮางและเทศบาลตำบลดอยฮาง จัดเก็บขยะสองข้างทาง เมื่อ : 07/12/2561
  • เวทีประชาคมเคลื่อนที่ประจำปี 2561 เมื่อ : 28/03/2561
  • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อ : 28/07/2560
  • โครงการอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลดอยฮาง เรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เมื่อ : 27/07/2560
  • โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลตำบลดอยฮาง กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยฮาง เมื่อ : 17/07/2560

  สินค้าชุมชน

  กระทู้ขุนไพร

   มาแลกเปลี่ยนเว็ปกีฬากันครับ  
 เมื่อ : 02/11/2561 โดย : noom
   การสอบงบ 2560  
 เมื่อ : 02/08/2560 โดย : ราษฎร
   ไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บขยะ  
 เมื่อ : 06/06/2560 โดย : ์์Nattawan
   เครื่องพิมพ์เช็ค  
 เมื่อ : 27/04/2559 โดย : ชื่นกมล
   ลองหรือยังเอ่ย VOR…  
 เมื่อ : 04/08/2558 โดย : VOR_Chat
   ขอทางเทศบาลช่วยตรวจสอบการเผาถ่านในชุมชน  
 เมื่อ : 08/06/2558 โดย : ชาวบ้านตาดำดำ
   อยากทราบผลการเลือกตั้ง นายกและ…  
 เมื่อ : 02/12/2556 โดย : 25798368772