ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย แสดง
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แสดง
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 แสดง
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่องการเปิดบริการบ่อน้ำร้อน แสดง
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 แสดง
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 แสดง
การติดตามและประเมินผล สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2563และพ.ศ.2564) แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนสายหลักตำบลดอยฮาง โดยวิธีคัดเลือก แสดง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) แสดง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง แสดง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  • มอบที่พักอาศัยตามโครงการเหล่ากาชาดสมทบสร้างบ้านผู้ยากไร้ เมื่อ : 22/09/2564
  • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ เมื่อ : 23/08/2564
  • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ : 23/08/2564
  • กิจกรรมพลิกฟื้นผื้นป่าด้วยพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระะชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เมื่อ : 23/08/2564
  • กิจกรรม " มีแล้วแบ่งปัน" และกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ" เมื่อ : 05/07/2564

  กระทู้ขุนไพร

   สุดยอดนายก  
 เมื่อ : 19/11/2564 โดย : คนดอยฮาง
   บ่อน้ำแร่ผาเสริฐ  
 เมื่อ : 08/11/2564 โดย : ชญาดา
   ขอบคุณเทศบาลตำบลดอยฮาง  
 เมื่อ : 04/08/2564 โดย : อาข่าบนดอย
   ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เมื่อ : 09/10/2563 โดย : กองกำลังพล มณฑลทหารบ
   โรคกระดูกคอ อีกต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดศีรษะ  
 เมื่อ : 23/09/2563 โดย : บริษัท เอินเวย์ กรุ๊
   ตั้งด่านกี่วันค่ะ  
 เมื่อ : 07/04/2563 โดย : นู๋เม
   ขอบคุณ  
 เมื่อ : 27/03/2563 โดย : อาข่าบนดอย
   ปิดบ่อน้ำร้อนกี่วัน  
 เมื่อ : 23/03/2563 โดย : หนุ่มสกล