ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลดอยฮาง แสดง
ประกาศการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แสดง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ เทศบาลตำบลดอยฮาง แสดง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 แสดง
เชิญร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควันตำบลดอยฮาง แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แสดง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แสดง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แสดง
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แสดง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  สินค้าชุมชน

  กระทู้ขุนไพร

   มาแลกเปลี่ยนเว็ปกีฬากันครับ  
 เมื่อ : 02/11/2561 โดย : noom
   การสอบงบ 2560  
 เมื่อ : 02/08/2560 โดย : ราษฎร
   ไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บขยะ  
 เมื่อ : 06/06/2560 โดย : ์์Nattawan
   เครื่องพิมพ์เช็ค  
 เมื่อ : 27/04/2559 โดย : ชื่นกมล
   ลองหรือยังเอ่ย VOR…  
 เมื่อ : 04/08/2558 โดย : VOR_Chat
   ขอทางเทศบาลช่วยตรวจสอบการเผาถ่านในชุมชน  
 เมื่อ : 08/06/2558 โดย : ชาวบ้านตาดำดำ
   อยากทราบผลการเลือกตั้ง นายกและ…  
 เมื่อ : 02/12/2556 โดย : 25798368772