บุคลากร | คณะผู้บริหาร

  • img

    นายสงัด อายุยืน

    ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 081-8830779 | Email : ไม่ระบุ