บุคลากร | คณะผู้บริหาร

 • img

  นายวิชัย เทพวัลย์

  ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0954919165 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายณรงค์ ธรรมวงค์

  ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0817163434 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายจำลอง ติงคันนา

  ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0966981032 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายรัตนเกียรติ กังวาลจริยกุล

  ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายอินถา ปัญญาบุญ

  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ