บุคลากร | ลูกจ้าง

 • img

  นางสุขคำ พรมเล็ก

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสมพล เชื้อเมืองพาน

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายกลวัชร สันธิ

  ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายพงษ์ศักดิ์ สิงขรชัยรัตน์

  ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายกิตติชัย ชรินกรกนก

  ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.จันทนา สุคณาวงษา

  ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ