ข้อมูลพื้นฐาน | เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ - อื่น ๆ

แบบ คำร้องส่วนช่าง

แบบคำร้องต่าง ๆ ส่วนกองช่าง

1.  แบบคำร้องทั่วไป   โหลด


2.  แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะชำรุด (ไฟกิ่ง)  โหลด

3.  
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร   โหลด

4. ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๒ โหลด  ****ไฟล์เป็นแบบ DOC  สามารถโลดนำไปใช้แก้ไขเพิ่มเติมได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 053-602521-2