ข้อมูลพื้นฐาน | แบบฟอร์ม เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ - อื่น ๆ

แบบ คำร้องส่วนกองช่าง

แบบคำร้องต่าง ๆ ส่วนกองช่าง

1.แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟสาธารณะชำรุด(ไฟกิ่ง)
$(document).ready(function () { $('.bxslider').bxSlider({ auto: true }); });