ข้อมูลพื้นฐาน | แผนงานพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับยุทธสาสตร์ของ เทศบาลตำบลดอยฮาง

แผนด้านต่าง ๆ

แผน 3 ปี 59 -61 คำนำ (1)  แผนพัฒนา (2)  รายละเอียด  (3)

แผนอัตรากำลัง (1)

แผนดำเนินงาน (1)