หนังสือราชการ

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 05/05/2563 เวลา : 10:41:11 น. )
 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 05/05/2563 เวลา : 09:01:32 น. )
 เรื่องประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน ( 20/04/2563 เวลา : 15:59:46 น. )
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง-ปีงบประมาณ-2561 ( 05/10/2560 เวลา : 15:45:43 น. )
 เอกสารสอบราคาระฟาร์มแทรกเตอร์ ( 06/08/2558 เวลา : 10:33:47 น. )
 ประกาศสอบราคารถฟาร์มแทรกเตอร์ ( 11/06/2558 เวลา : 15:25:20 น. )
 เอกสารสอบราคารถพยาบาลฉุกเฉิน ( 11/06/2558 เวลา : 15:24:32 น. )
 ประกาศ ปปชรถพยาบาลฉุกเฉิน ( 11/06/2558 เวลา : 15:24:07 น. )
 ประกาศสอบราคารถพยาบาลฉุกเฉิน ( 11/06/2558 เวลา : 15:23:30 น. )
 เอกสารสอบราคาเครื่องพ่นหมอกควัน ( 11/06/2558 เวลา : 15:22:39 น. )
 ประกาศ ปปชเครื่องพ่นหมอกควัน ( 11/06/2558 เวลา : 15:22:13 น. )
 ประกาสอบราคาเครื่องพ่นหมอกควัน ( 11/06/2558 เวลา : 15:21:18 น. )
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ( 10/06/2558 เวลา : 11:20:28 น. )
 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต หมู่ที่ 3 ( 11/11/2557 เวลา : 15:27:09 น. )
 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องอ้อ ( 11/11/2557 เวลา : 15:25:56 น. )
 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อแช่เท้าบ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ื 6 ( 11/11/2557 เวลา : 15:24:36 น. )
 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ( 26/06/2557 เวลา : 08:52:13 น. )
 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 ( 26/06/2557 เวลา : 08:51:29 น. )
 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงประปาภูเขา หมู่ที่ 5 ( 26/06/2557 เวลา : 08:50:42 น. )
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2557 ( 10/09/2556 เวลา : 11:50:22 น. )