ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ( 13/12/2562 เวลา : 10:05:06 น. )
อ่านทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 03/12/2562 เวลา : 13:45:11 น. )
อ่านทั้งหมด
แก้ไขวันที่ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 03/12/2562 เวลา : 13:33:29 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( 29/11/2562 เวลา : 16:19:01 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 14/11/2562 เวลา : 11:03:06 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 12/11/2562 เวลา : 16:36:58 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 05/11/2562 เวลา : 09:08:23 น. )
อ่านทั้งหมด
เชิญร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควันตำบลดอยฮาง ( 29/10/2562 เวลา : 13:35:25 น. )
อ่านทั้งหมด
การดำเนินการออกบริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562 ( 24/10/2562 เวลา : 11:12:42 น. )
อ่านทั้งหมด
แบบฟอร์มด้านต่าง ๆ ในการให้บริการประชาชน ( 24/10/2562 เวลา : 10:22:36 น. )
อ่านทั้งหมด
การร้องเรียนร้องทุกข์ ( 24/10/2562 เวลา : 09:59:53 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( 09/10/2562 เวลา : 15:45:02 น. )
อ่านทั้งหมด
กิจกรรม คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เลือดอออก ( 09/10/2562 เวลา : 15:44:07 น. )
อ่านทั้งหมด
การทำดอกไม้จันทน์และดอกไม้กระดาษ ( 09/10/2562 เวลา : 15:41:52 น. )
อ่านทั้งหมด
พิธีมอบของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ( 09/10/2562 เวลา : 15:41:00 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ หลักสูตร "การทำตะกร้าคัดแยกขยะ"หมู่ที่ ๘ ( 09/10/2562 เวลา : 15:36:46 น. )
อ่านทั้งหมด
การผลิตยาหม่องสมุนไพร ( 09/10/2562 เวลา : 15:35:54 น. )
อ่านทั้งหมด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2562 ( 09/10/2562 เวลา : 15:35:05 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2562 ตำบลดอยฮาง ( 09/10/2562 เวลา : 15:34:16 น. )
อ่านทั้งหมด
ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอยฮาง ( 09/10/2562 เวลา : 15:33:21 น. )
อ่านทั้งหมด