ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 25/05/2565 เวลา : 08:55:50 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ประจำปี 2565 ( 18/05/2565 เวลา : 10:54:15 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโค้งสุดท้าย (29 เมษายน 2565) ( 28/04/2565 เวลา : 13:17:21 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 07/04/2565 เวลา : 13:35:43 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 08/03/2565 เวลา : 08:50:56 น. )
อ่านทั้งหมด
เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังประชุม ( 04/03/2565 เวลา : 16:02:11 น. )
อ่านทั้งหมด
เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัยปีจำปี2565และสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี2566 ( 04/03/2565 เวลา : 16:00:23 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 25/02/2565 เวลา : 10:43:39 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 25/02/2565 เวลา : 10:23:56 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ โครงการการก่อสร้างถนนสายหลักตำบลดอยฮาง ( 22/02/2565 เวลา : 14:32:28 น. )
อ่านทั้งหมด
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (เพ่ิมเติม) ( 01/02/2565 เวลา : 09:59:06 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ( 31/01/2565 เวลา : 15:40:42 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ( 31/01/2565 เวลา : 15:39:52 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศกำหนดห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ( 20/01/2565 เวลา : 11:04:18 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ( 20/01/2565 เวลา : 09:33:50 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่องขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ( 20/01/2565 เวลา : 09:16:13 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 18/01/2565 เวลา : 14:49:24 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ( 04/01/2565 เวลา : 13:51:38 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 08/12/2564 เวลา : 14:26:09 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ( 30/11/2564 เวลา : 11:21:59 น. )
อ่านทั้งหมด