ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( 07/08/2563 เวลา : 14:51:31 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 07/08/2563 เวลา : 12:12:29 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมดครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( 04/08/2563 เวลา : 10:02:53 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ( 21/07/2563 เวลา : 09:53:11 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 08/07/2563 เวลา : 09:15:14 น. )
อ่านทั้งหมด
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยฮาง ( 02/07/2563 เวลา : 14:40:10 น. )
อ่านทั้งหมด
คณะกรรมการศุนย์ดำรงธรรมตำบลดอยฮาง ( 02/07/2563 เวลา : 14:35:43 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 30/06/2563 เวลา : 09:35:50 น. )
อ่านทั้งหมด
ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)ที่คนไทยต้องใส่ใจ ( 19/06/2563 เวลา : 15:59:01 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 04/06/2563 เวลา : 14:40:54 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ( 27/05/2563 เวลา : 09:18:04 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 21/05/2563 เวลา : 08:49:33 น. )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ( 18/05/2563 เวลา : 13:35:08 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ( 07/05/2563 เวลา : 16:04:37 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. ประจำปี 2563 ( 07/05/2563 เวลา : 09:19:31 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 05/05/2563 เวลา : 10:28:45 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 29/04/2563 เวลา : 21:20:23 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ( 07/04/2563 เวลา : 12:55:42 น. )
อ่านทั้งหมด
การล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีป้องกัน โคโรนา2019 ( 01/04/2563 เวลา : 10:35:17 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( 31/03/2563 เวลา : 09:47:39 น. )
อ่านทั้งหมด