ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 18/10/2564 เวลา : 09:16:07 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 06/09/2564 เวลา : 10:39:34 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 10/08/2564 เวลา : 13:04:13 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 65 ( 03/08/2564 เวลา : 13:37:19 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 64 ( 03/08/2564 เวลา : 13:33:18 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 29/07/2564 เวลา : 10:30:40 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ( 29/07/2564 เวลา : 09:34:40 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( 07/07/2564 เวลา : 10:42:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 07/07/2564 เวลา : 10:24:44 น. )
อ่านทั้งหมด
นิยาม ผู้ป่วยโควิด-19 ( 25/06/2564 เวลา : 08:59:17 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโค้งสุดท้าย (30 มิถุนายน 2564) ( 24/06/2564 เวลา : 11:37:31 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 48/2564 ( 17/06/2564 เวลา : 16:14:06 น. )
อ่านทั้งหมด
ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages [ENG Ver.] ( 15/06/2564 เวลา : 09:22:41 น. )
อ่านทั้งหมด
ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ( 15/06/2564 เวลา : 09:21:19 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 04/06/2564 เวลา : 09:33:39 น. )
อ่านทั้งหมด
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายก ( 25/05/2564 เวลา : 09:35:15 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชุมทีมควบคุมโรค ต.ดอยฮาง ( 25/05/2564 เวลา : 09:29:38 น. )
อ่านทั้งหมด
นายเอกภพ เพียรพิเศษ สส.จังหวัดเชียงรายเขต.1 เข้าเยี่ยมเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 21/05/2564 เวลา : 09:46:08 น. )
อ่านทั้งหมด
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมายและสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบาง ระดับ 1 ภายใต้โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ( 20/05/2564 เวลา : 21:44:10 น. )
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา 2564 ตามแนววิถีใหม่ ( 20/05/2564 เวลา : 19:07:57 น. )
อ่านทั้งหมด