ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( 09/10/2562 เวลา : 15:45:02 น. )
อ่านทั้งหมด
กิจกรรม คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เลือดอออก ( 09/10/2562 เวลา : 15:44:07 น. )
อ่านทั้งหมด
การทำดอกไม้จันทน์และดอกไม้กระดาษ ( 09/10/2562 เวลา : 15:41:52 น. )
อ่านทั้งหมด
พิธีมอบของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ( 09/10/2562 เวลา : 15:41:00 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ หลักสูตร "การทำตะกร้าคัดแยกขยะ"หมู่ที่ ๘ ( 09/10/2562 เวลา : 15:36:46 น. )
อ่านทั้งหมด
การผลิตยาหม่องสมุนไพร ( 09/10/2562 เวลา : 15:35:54 น. )
อ่านทั้งหมด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2562 ( 09/10/2562 เวลา : 15:35:05 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2562 ตำบลดอยฮาง ( 09/10/2562 เวลา : 15:34:16 น. )
อ่านทั้งหมด
ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอยฮาง ( 09/10/2562 เวลา : 15:33:21 น. )
อ่านทั้งหมด
๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( 09/10/2562 เวลา : 15:32:16 น. )
อ่านทั้งหมด
พ่นละออกควบคุมโรคไข้เลือดอออกหมู่ที่ ๓ บ้านดอยฮางนอก ( 09/10/2562 เวลา : 15:30:46 น. )
อ่านทั้งหมด
รณรงค์ไข้เลือดออก ( 09/10/2562 เวลา : 15:28:06 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการลดขยะ ลดโรคติดต่อในชุมชน ( 09/10/2562 เวลา : 15:26:29 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการส่งเสริมทันตสาธารณะสุขให้กับเด็กวัยแลการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนประจำปี 2562 ( 09/10/2562 เวลา : 15:23:57 น. )
อ่านทั้งหมด
ต้อนรับ คณะผู้ประกอบการโรงแรม ธุรกิจสปา ธุรกิจความงามและสุขภาพ ร่วม FamTrip โครงการ “เชียงราย เมืองสุขภาพล้านนา Chiangrai Lanna Wellness” ( 09/10/2562 เวลา : 15:22:19 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารชุมชนบนพื้นที่สูง ( 09/10/2562 เวลา : 15:21:17 น. )
อ่านทั้งหมด
กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครฉีดวัคซีนสุนัขตำบลดอยฮาง ( 09/10/2562 เวลา : 15:20:05 น. )
อ่านทั้งหมด
ปั่นม่วน จวนแอ่ว เจียงฮายแต้ๆ ( 09/10/2562 เวลา : 15:19:15 น. )
อ่านทั้งหมด
ปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา ( 09/10/2562 เวลา : 15:18:30 น. )
อ่านทั้งหมด
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ( 09/10/2562 เวลา : 15:15:17 น. )
อ่านทั้งหมด