ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกหนัก ดินถล่ม พายุลูกเห็บ ( 04/09/2561 เวลา : 10:46:54 น. )
อ่านทั้งหมด
แจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากหมอกควัน ( 11/06/2561 เวลา : 18:41:23 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศแจ้งเตือนหยุดเผา ( 11/06/2561 เวลา : 18:36:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ( 05/04/2561 เวลา : 15:03:27 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ( 30/03/2561 เวลา : 15:48:01 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2561 ( 12/03/2561 เวลา : 09:32:32 น. )
อ่านทั้งหมด
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2560 ( 08/12/2560 เวลา : 10:10:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ร่วมกิจกรรมหมู่ 3 ( 08/09/2560 เวลา : 09:03:38 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลสอบ เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 01/09/2560 เวลา : 09:07:01 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ( 22/08/2560 เวลา : 09:19:44 น. )
อ่านทั้งหมด
ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดอยฮาง พุทธศักราช 2557 ( 15/08/2560 เวลา : 09:22:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ( 15/08/2560 เวลา : 09:11:45 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด ( 04/08/2560 เวลา : 11:26:26 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบอย่างสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซน ( 02/07/2560 เวลา : 16:35:09 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า ( 02/07/2560 เวลา : 14:56:40 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการประชาคมโครงการประปาภูเขาน้ำตกห้วยแก้ว บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๗ถึงบ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ( 30/06/2560 เวลา : 16:41:28 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก พายุลูกเห็บ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถ่ลม ( 30/06/2560 เวลา : 14:03:12 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศแจ้งเตือนภัยแล้ง ( 30/06/2560 เวลา : 13:48:58 น. )
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 28/06/2560 เวลา : 16:11:41 น. )
อ่านทั้งหมด
สรุปคะแนนประเมิน LPA ประจำปี 2559 ( 28/06/2560 เวลา : 15:55:39 น. )
อ่านทั้งหมด