ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ( 27/05/2563 เวลา : 09:18:04 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 21/05/2563 เวลา : 08:49:33 น. )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ( 18/05/2563 เวลา : 13:35:08 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ( 07/05/2563 เวลา : 16:04:37 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. ประจำปี 2563 ( 07/05/2563 เวลา : 09:19:31 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 05/05/2563 เวลา : 10:28:45 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 29/04/2563 เวลา : 21:20:23 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ( 07/04/2563 เวลา : 12:55:42 น. )
อ่านทั้งหมด
การล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีป้องกัน โคโรนา2019 ( 01/04/2563 เวลา : 10:35:17 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( 31/03/2563 เวลา : 09:47:39 น. )
อ่านทั้งหมด
แจ้งหยุดให้บริการบ่อน้ำพุร้อนบ้านผาเสริฐชั่วคราว ( 23/03/2563 เวลา : 11:06:37 น. )
อ่านทั้งหมด
รวมทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ( 23/03/2563 เวลา : 10:53:30 น. )
อ่านทั้งหมด
อัพเดดข้อมูล ผู้ติดโควิด-19 ( 23/03/2563 เวลา : 10:50:25 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๔ ( 19/03/2563 เวลา : 11:19:12 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 19/03/2563 เวลา : 10:28:20 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ( 19/03/2563 เวลา : 10:26:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( 19/03/2563 เวลา : 10:09:30 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( 19/03/2563 เวลา : 09:55:17 น. )
อ่านทั้งหมด
Kick Off "โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เชียงรายไร้หมอกควัน" ( 19/03/2563 เวลา : 09:51:48 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.2563 ( 16/03/2563 เวลา : 15:46:54 น. )
อ่านทั้งหมด