ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( 30/07/2562 เวลา : 09:51:38 น. )
อ่านทั้งหมด
คัดแยกขยะเรื่องง่าย ๆที่คุณก็ทำได้ ( 10/07/2562 เวลา : 10:37:44 น. )
อ่านทั้งหมด
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลดอยฮาง 3 ปี (2560-2562) ( 09/07/2562 เวลา : 16:05:29 น. )
อ่านทั้งหมด
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลดอยฮาง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ( 04/07/2562 เวลา : 14:54:14 น. )
อ่านทั้งหมด
รายงานแบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ( 28/05/2562 เวลา : 11:05:30 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ( 07/01/2562 เวลา : 10:05:32 น. )
อ่านทั้งหมด
รายงานงบสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ( 07/01/2562 เวลา : 09:54:37 น. )
อ่านทั้งหมด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2561 ( 16/11/2561 เวลา : 14:11:31 น. )
อ่านทั้งหมด
รายงานงบเงินรับ-จ่ายตามปีงบประมาณ 2561 ( 16/11/2561 เวลา : 14:02:55 น. )
อ่านทั้งหมด
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกหนัก ดินถล่ม พายุลูกเห็บ ( 04/09/2561 เวลา : 10:46:54 น. )
อ่านทั้งหมด
แจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากหมอกควัน ( 11/06/2561 เวลา : 18:41:23 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศแจ้งเตือนหยุดเผา ( 11/06/2561 เวลา : 18:36:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ( 05/04/2561 เวลา : 15:03:27 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ( 30/03/2561 เวลา : 15:48:01 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2561 ( 12/03/2561 เวลา : 09:32:32 น. )
อ่านทั้งหมด
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2560 ( 08/12/2560 เวลา : 10:10:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ร่วมกิจกรรมหมู่ 3 ( 08/09/2560 เวลา : 09:03:38 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลสอบ เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 01/09/2560 เวลา : 09:07:01 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ( 22/08/2560 เวลา : 09:19:44 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ( 15/08/2560 เวลา : 09:11:45 น. )
อ่านทั้งหมด