แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
 
79.04 % 2259ความคิดเห็น
7.66 % 219ความคิดเห็น
3.74 % 107ความคิดเห็น
9.55 % 273ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 2858 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง