แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
 
51.33 % 484ความคิดเห็น
13.15 % 124ความคิดเห็น
6.57 % 62ความคิดเห็น
28.95 % 273ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 943 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง