แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
 
52.05 % 38ความคิดเห็น
23.29 % 17ความคิดเห็น
6.85 % 5ความคิดเห็น
17.81 % 13ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 73 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง