แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
 
75.63 % 2082ความคิดเห็น
20.89 % 575ความคิดเห็น
0.58 % 16ความคิดเห็น
2.91 % 80ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 2753 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง