แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
 
37.92 % 102ความคิดเห็น
29 % 78ความคิดเห็น
5.95 % 16ความคิดเห็น
27.14 % 73ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 269 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง