ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2563) ( 29/04/2563 เวลา : 10:54:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 19/03/2563 เวลา : 10:08:32 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง (สายทางบ้านโป่งนาคำ-บ้านผาเสริฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15/01/2563 เวลา : 15:35:27 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง (สายทางบ้านโป่งนาคำ-บ้านผาเสริฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 02/01/2563 เวลา : 14:12:55 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง (สายทางบ้านโป่งนาคำ-บ้านผาเสริฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 26/11/2562 เวลา : 09:41:43 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ( 14/11/2562 เวลา : 13:42:37 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 11/11/2562 เวลา : 10:03:55 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ( 22/10/2562 เวลา : 15:14:28 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ( 29/09/2562 เวลา : 14:44:29 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ( 26/07/2562 เวลา : 11:18:36 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ( 24/04/2562 เวลา : 14:11:14 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ( 10/04/2562 เวลา : 11:13:29 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ( 25/03/2562 เวลา : 11:32:10 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง ประกวดซื้อรถน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ( 22/03/2562 เวลา : 15:38:54 น. )
อ่านทั้งหมด
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ( 27/02/2562 เวลา : 14:28:07 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ( 27/02/2562 เวลา : 14:26:39 น. )
อ่านทั้งหมด
เวทีประชาคมเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ( 16/10/2561 เวลา : 10:11:43 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก สายทางบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง ( 14/06/2561 เวลา : 16:42:17 น. )
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยแยกเข้าบ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ( 14/06/2561 เวลา : 15:20:16 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงอาคารโรงนวด บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ( 14/06/2561 เวลา : 11:27:50 น. )
อ่านทั้งหมด