ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เวทีประชาคมเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ( 16/10/2561 เวลา : 10:11:43 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก สายทางบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง ( 14/06/2561 เวลา : 16:42:17 น. )
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยแยกเข้าบ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ( 14/06/2561 เวลา : 15:20:16 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงอาคารโรงนวด บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ( 14/06/2561 เวลา : 11:27:50 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.5 ( 14/06/2561 เวลา : 11:27:33 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.1 ( 14/06/2561 เวลา : 11:27:13 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายหลัก ม.8 ( 14/06/2561 เวลา : 11:26:52 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.7 ( 14/06/2561 เวลา : 11:26:38 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางคำนุ ม.5 ( 14/06/2561 เวลา : 11:26:21 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงก่อสร้างผนังบ่อน้ำพุร้อนต้นกำเนิด ( 14/06/2561 เวลา : 11:18:57 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล ( 27/03/2561 เวลา : 16:06:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ จ้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 09/03/2561 เวลา : 15:12:23 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง(สายทางบ้านโป่งนาคำ-ผาเสริฐ) จำนวน 13 จุด ( 09/03/2561 เวลา : 13:18:15 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง(สายทางบ้านโป่งนาคำ-ผาเสริฐ) จำนวน 13 จุด ( 05/03/2561 เวลา : 16:10:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านผาเสริฐ(บ้านจะจ๋อ) หมู่ที่ 6 ( 28/02/2561 เวลา : 16:10:49 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านผาเสริฐใน หมู่ที่ 6 ( 28/02/2561 เวลา : 16:10:09 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านจะอื่อ หมู่ที่ 8 ( 28/02/2561 เวลา : 16:05:44 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังห้วยหลวง,สบแม่ต่าง บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ( 28/02/2561 เวลา : 16:03:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง สายทางบ้านโป่งนาคำ - บ้านผาเสริฐ จำนวน 13 จุด ( 19/02/2561 เวลา : 17:21:54 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง สายทางบ้านโป่งนาคำ - บ้านผาเสริฐ จำนวน 13 จุด ( 19/02/2561 เวลา : 17:18:29 น. )
อ่านทั้งหมด