ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง(สายทางบ้านโป่งนาคำ-ผาเสริฐ) จำนวน 13 จุด ( 09/03/2561 เวลา : 13:18:15 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง(สายทางบ้านโป่งนาคำ-ผาเสริฐ) จำนวน 13 จุด ( 05/03/2561 เวลา : 16:10:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านผาเสริฐ(บ้านจะจ๋อ) หมู่ที่ 6 ( 28/02/2561 เวลา : 16:10:49 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านผาเสริฐใน หมู่ที่ 6 ( 28/02/2561 เวลา : 16:10:09 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านจะอื่อ หมู่ที่ 8 ( 28/02/2561 เวลา : 16:05:44 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังห้วยหลวง,สบแม่ต่าง บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ( 28/02/2561 เวลา : 16:03:22 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง สายทางบ้านโป่งนาคำ - บ้านผาเสริฐ จำนวน 13 จุด ( 19/02/2561 เวลา : 17:21:54 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง สายทางบ้านโป่งนาคำ - บ้านผาเสริฐ จำนวน 13 จุด ( 19/02/2561 เวลา : 17:18:29 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลดอยฮาง บ้านห้วยปูพัฒนา ( บ้านจะอื่อ ) หมู่ที่ 8 ( 07/12/2560 เวลา : 16:33:29 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลดอยฮาง บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ( 07/12/2560 เวลา : 16:29:20 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลดอยฮาง บ้านผาเสริฐ ( บ้านจะจ๋อ ) หมู่ที่ 6 ( 07/12/2560 เวลา : 16:16:02 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลดอยฮาง บ้านผาเสริฐ ( บ้านผาเสริฐใน ) หมู่ที่ 6 ( 07/12/2560 เวลา : 16:03:38 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังห้วยหลวง สบแม่ต่าง บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ( 07/12/2560 เวลา : 15:54:14 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ( 07/12/2560 เวลา : 15:44:21 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( อาหารเสริมนม ) ( 30/11/2560 เวลา : 09:23:06 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 29/11/2560 เวลา : 18:14:41 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการงานซ่อมแซมไหล่ทางทรุดตัว สายทางบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 27/11/2560 เวลา : 15:55:45 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 15/10/2560 เวลา : 09:37:17 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 15/10/2560 เวลา : 09:36:09 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบลตำบลดอยฮาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 12/10/2560 เวลา : 17:44:05 น. )
อ่านทั้งหมด