กระทู้ขุนไพร

  • ขอบคุณ
    ขอขอบคุณเทศบาลตำบลดอยฮาง ที่ได้ช่วยดับไฟหมู่ที่ 7 ครับ ขอบคุณทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ได้สนับสนุน ในการดับไฟและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ทำให้ไฟป่าดับลงได้หลายๆ จุด
    เมื่อ : 27/03/2563 | โดย : อาข่าบนดอย | IP : 171.4.238.xxx

แสดงความคิดเห็น